فایل‌های آموزشی

- هر ویدیو شامل محتوایست که باعث افزایش سطح زبان شما میشود

پادکست- phrasal verbs- قسمت دوم

افعال دو کلمه‌ای جدا شدنی : الف: در این نوع افعال معمولا معنی فعل  بعد از ترکیب شدن با حرف اضافه  کاملآ تغییر می‌کند. یعنی معنی...

پادکست - افعال دوکلمه ای (phrasal verbs) - قسمت اول

در زبان انگلیسی فعل مرکب، فعل دو کلمه‌ای، فعل دو قسمتی یا فعل دو بخشی ( phrasal verb ) به عبارت یا گروه‌واژه‌ای اشاره دارد که شامل یک ف...

I clean forgot

در مکالمه زیر شما را با معنی و مفهوم اصطلاح i clean forgot آشنا می کنیم. A: Why didn't you call me back? B: I clean forgot. You Know, I had...

Side with sombody

در مکالمه زیر شما را با معنی و مفهوم اصطلاح Side with sombody آشنا می کنیم. A: Why is that you always side with him when he and I argue? B: I n...

be poles apart

در مکالمه زیر شما را با معنی و مفهوم اصطلاح be poles apart آشنا می کنیم. A: Why are you arguing all the time? you argue over everything. B: We d...

on purpose

در مکالمه زیر شما را با معنی و مفهوم اصطلاح on purpose آشنا می کنیم. A: Do you think Tom opened your let by mistake? B: If you ask me. He did it...

on the spot

در مکالمه زیر شما را با معنی و مفهوم اصطلاح on the spot آشنا می کنیم. A: I can't believe my eyes. I haven't seen you for about five years....

Fly off the handle

در مکالمه زیر شما را با معنی و مفهوم اصطلاح Fly off the handle آشنا می کنیم. A: Are you going to tell Tom that we've lost that big order? B: N...

in no time

در مکالمه زیر شما را با معنی و مفهوم اصطلاح in no time آشنا می کنیم. A: I don't know how fill out this application form. B: Give it to me. I...

once and for all

در مکالمه زیر شما را با معنی و مفهوم اصطلاح once and for all آشنا می کنیم. A: They are really sorry they hurt you.      they...

پیشنهادات

- دوره زیر پیشنهاد ما به شما برای حرفه‌ای‌تر شدن در زبان انکلیسی است

نکاتی در مورد اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش | قسمت اول

♦ اسم قابل شمارش اسمی است که بتوانیم آن را بشماریم. بگوییم:  1و2و3و..... 1خانه، 2خانه،3خانه،.... 5 گلدان، 6 گلدان، 7 گلدان،.......

شناسه‌ها | قسمت اول

 شناسه‌ها (Determiners):    all, most, half, no, none, both, either, neither, each, every شناسه (determiner) کلمه‌ای...

ضمایر و عبارت‌های ربط در انگلیسی | قسمت دوم

ضمیر ربط در حالت فاعلی و مفعولی:   1. اگر بعد از ضمیر ربط یک فعل به کار رود می‌گوییم ضمیر ربط در حالت فاعلی است. The man who called...

پادکست- phrasal verbs- قسمت دوم

افعال دو کلمه‌ای جدا شدنی : الف: در این نوع افعال معمولا معنی فعل  بعد از ترکیب شدن با حرف اضافه  کاملآ تغییر می‌کند. یعنی معنی...