فایل‌های آموزشی

- هر ویدیو شامل محتوایست که باعث افزایش سطح زبان شما میشود

عبارتهای بیان کننده هدف و منظور

عبارت های بیان کننده هدف و منظور (Clauses of purpose):   برای بیان هدف و منظور کلی (مثلاً کاربرد یک وسیله یا دستگاه) از حرف اضافه for...

وجه سببی

وجه سببی: وجه سببی برای بیان عملی به کار می‌رود که خودمان نمی‌خواهیم یا نمی‌توانیم آن را انجام دهیم و لذا ترتیبی می‌دهیم که شخص...

کاربرد used to در زبان انگلیسی

:Used to از فعل use to (do) برای بیان عمل یا حالتی استفاده می‌شود که در گذشته به طور منظم انجام می‌شده و یا در گذشته مدتی ادامه داشته است...

کاربرد so و such در مکالمه زبان انگلیسی

:So & Such   انگلیسی زبان­ها اغلب کلمه so را قبل از صفت یا قید به کار می‌برند و بدین وسیله معنای صفت یا قید را تقویت می‌ک...

چگونه آرزو کنیم؟

آرزو کردن (wish): در زبان انگلیسی برای بیان آرزو از عبارت I wish (ای کاش) استفاده می شود. I wish I had a better job.  ای کاش شغل بهتری داش...

کاربرد آینده کامل در مکالمه انگلیسی

آینده کامل: فعل آینده کامل به صورت will have done می باشد. این زمان کامل شدن عمل یا حالتی را در آینده بیان می کند یعنی نشان می دهد که در زمان معینی...

کاربرد آینده استمراری در مکالمه انگلیسی

آینده استمراری: فعل زمان آینده استمراری به صورت will be doing می باشد. مهم ترین کاربردهای این زمان عبارتند از : برای بیان عملی که در آینده ان...

شناسه های مقدار یا تعداد | قسمت سوم

در ادامه مبحث تعداد یا مقدار بعد از some و a lot of و lots of به شناسه a little به معنی «مقداری، کمی»می رسیم. شناسه a little تا حدودی به s...

شناسه های مقدار یا تعداد | قسمت دوم

در پادکست دوم از سری شناسه های مقدار یا تعداد در مورد lots of و a lot of به معنای تعداد یا مقدار زیادی صحبت خواهیم کرد. هم a lot of و هم lots of در...

شناسه های مقدار یا تعداد | قسمت اول

در این قسمت از پادکست های مجموعه آموزشی لقمه های خوشمزه انگلیسی به شناسه های مقدار یا تعداد خواهیم پرداخت. شناسه مقدار یا تعداد یک کلمه یا یک عبارت اس...

نکاتی در مورد اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش | قسمت هفتم

کلمه work به معنی اثر هنری نیز است. اگر این واژه در معنی اثر هنری باشد اسم قابل شمارش بوده و جمع نیز بسته می شود. ► Works of Shakespeare. (آثار شک...

نکاتی در مورد اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش | قسمت ششم

 کلمه hair به معنی مو غیرقابل شمارش است. ♦ موی سرم می ریزد. My hair is falling. اما گاهی اوقات است که مو می تواند قابل شمارش باشد...

پیشنهادات

- دوره زیر پیشنهاد ما به شما برای حرفه‌ای‌تر شدن در زبان انکلیسی است

once and for all

در مکالمه زیر شما را با معنی و مفهوم اصطلاح once and for all آشنا می کنیم. A: They are really sorry they hurt you.      they...

بررسی ریشه‌شناختی کلمات انگلیسی | قسمت اول

این مطالب برای تمام عزیزانی که جویای گسترش و افزایش دانش واژگان خود بدون استفاده از فرهنگ لغت هستند، دانشجویان و داوطلبان دوره های تافل و آیلتس و دیگر...

ضمایر و عبارت‌های ربط در انگلیسی | قسمت سوم

who و whom:   در انگلیسی رسمی و نوشتاری اگر اسم یک شخص در حالت مفعولی باشد گاهی بعد از آن ضمیر ربط whom استفاده می‌شود ولی در انگلیسی...

نکاتی در مورد اسامی جمع و مفرد | قسمت نهم

کلمه های noun به معنای «هیچکدام، هیچ یک از چندتا»، niether به معنای «هیچ یک از دوتا»، any به معنای «هریک از چندتا»...