خرید : جملات شرطی نوع سوم
عنوان فایل :‌ جملات شرطی نوع سوم
0 تومان

جملات شرطی نوع سوم

اشتراک گذاری این صفحه

توضیحات

جملات شرطی نوع سوم، گذشته غیرواقعی نامیده می‌شود. با ما در این پادکست آموزشی رایگان همراه باشید تا با جملات شرطی نوع سوم بیشتر آشنا شویم.

شرطی نوع سوم (Third conditional):

شرطی نوع سوم گذشته غیرواقعی (Past- unreal) نامیده می‌شود. این جمله شرطی نیز مانند شرطی نوع دوم بیانگر یک عمل یا حالت غیرواقعی است که امکان وقوع آن وجود ندارد با این تفاوت که شرطی نوع دوم مربوط به زمان حال است ولی نوع سوم فقط به زمان گذشته مربوط می‌شود. به عبارت دیگر هرگاه بخواهیم راجع به عمل یا حالت غیرواقعی و تخیلی در گذشته صحبت کنیم از شرطی نوع سوم استفاده می‌کنیم.

مثلاً دانشجویی که خوب درس نخوانده و در امتحان رد شده است می گوید: "اگر بیشتر درس خوانده بودم، قبول شده بودم." معنای این جمله این است: "بیبشتر درس نخواندم و لذا قبول نشدم."

If I had studied more, I would have passed the exam. (= I didn’t study more, so I didn’t pass the exam.)

 

یا وقتی می‌گوییم "اگر با احتیاط رانندگی کرده بودی، تصادف نمی‌کردی." یعنی "با احتیاط رانندگی نکردی و لذا تصادف کردی.)

If you had driven carefully, you wouldn’t have had an accident. (= you didn’t drive carefully, so you had an accident.)

 

مثال های زیر را بررسی کنید.

if you had told me about your problem, I would have helped you. (= you didn’t teel me, so I didn’t help you.)

اگر راجع به مشکلت به من گفته بودی، به تو کمک می‌کردم. (= به من نگفتی و من نیز کمکت نکردم.)

 

If I hadn’t missed my bus, I wouldn’t have been late for my interview. (I missed my bus and I was late.)

اگر اتوبوسم را از دست نداده بودم برای مصاحبه ام دیر نمی‌کردم. (= اتوبوسم را از دست دادم و دیر کردم.)

 

If we had played better, we could have won the match.

اگر بهتر بازی کرده بودیم، می‌توانستیم مسابقه را ببریم.

If we had gone to Spain for our vacation, we might have had a better time.

اگر برای تعطیلاتمان به اسپانیا رفته بودیم، احتمالاً به ما بیشتر خوش می‌گذشت.

 

  • معمولاً بخش شرط if clause در ابتدای جمله قرار می‌گیرد ولی می‌توان جمله را با بخش اصلی نیز شروع کرد.

If I had known, I could have helped you. /I could have helped you if I had known.

 

توضیح مهم:  تشخیص جملات شرطی نوع دوم و سوم از یکدیگر گاهی دشوار و گیج کننده است. بخصوص اگر جمله فارسی را در نظر بگیریم. شرطی نوع دوم و سوم هردو بیانگر عمل یا حالت غیرواقعی و تخیلی هستند که امکان انجام آن وجود ندارد و از این لحاظ به هم شبیه اند. تنها تفاوت این دو نوع جمله در زمان آن‌هاست. شرطی نوع دوم مربوط به زمان حال است و هیچ ارتباطی به گذشته ندارد. (اگرچه افعال آن به شکل گذشته بیان می‌شوند) ولی برعکس نوع سوم مربوط به زمان گذشته است و ارتباطی به زمان حال ندارد لذا برای تشخیص اینکه جمله شرطی نوع دوم یا سوم است باید توجه کرد که معنای آن مربوط به حال و یا مربوط به گذشته می‌باشد.

If you gave up smoking now, your health would improve a lot.

اگر الآن سیگار را ترک می‌کردی از سلامت بیشتری برخوردار می‌شدی.

 

If you had given up smoking two years ago, your health would have improved a lot.

اگر دو سال پیش سیگار را ترک کرده بودی از سلامت بیشتری برخوردار شده بودی.

 

  • شرطی نوع سوم گاهی برای انتقاد کردن یا تذکر دادن اشتباهات دیگران به کار می‌رود.

If you’d been a little more careful, you wouldn’t have broken the vase.

اگر کمی بیشتر احتیاط کرده بودی، گلدان را نشکسته بودی.

 

If she hadn’t been late for the interview, she might have gotten the job.

اگر برای مصاحبه دیر نیامده بود امکان داشت آن شغل را بگیرد.

  • شرطی نوع سوم همچنین برای بیان پشیمانی و افسوس راجع به گذشته به کار می‌رود.

If I hadn’t argued with my boss, I wouldn’t have lost my job.

اگر با رییسم مشاجره نکرده بودم، کارم را از دست نداده بودم.

 

تمرین:

در جملات شرطی نوع سوم زیر شکل صحیح افعال داده شده را بنویسید.

  1. If it hadn’t rained, we would have gone (go) on a picnic.
  2. Jim wouldn’t have failed his exams if he had joined (join) a remedial class.
  3. If you hadn’t driven me to the airport, I ……..(miss) my plane.
  4. If you ……… (not/remind) me about Tom’s birthday, I might have forgotten all about all about it.
  5. If my car hadn’t broken down, I …………… (not/mis) the meeting.
  6. What ……… (you/do) if Bob hadn’t told you about the problem?
  7. If I ……….. (not/fail) two of my exams, I ……… (graduate) last semester.

واقعا مشتاق هستیم تا از مطالب بسیار مفید وبلاگ ما بهره ببرید.

یا از محصول « آموزش مکالمه زبان انگلیسی در ۴۵ روز » استفاده کنید.

 

اگر دوست داشتید پیشنهاد میکنیم به دوره های تخصصی آموزش ویدیویی کالوکیشن نگاهی بیاندازید.

 

 

پیشنهادات

- فایل‌های زیر پیشنهاد ما به شما برای حرفه‌ای‌تر شدن در زبان انگلیسی است

جملات شرطی نوع دوم

شرطی نوع دوم (Second conditional): این نوع جمله شرطی، حال غیرواقعی (present- unreal) نامیده می‌شود. شرطی نوع دوم مربوط به زمان حال (و زمان آین...

I clean forgot

در مکالمه زیر شما را با معنی و مفهوم اصطلاح i clean forgot آشنا می کنیم. A: Why didn't you call me back? B: I clean forgot. You Know, I had...

نکاتی در مورد اسامی جمع و مفرد | قسمت اول

یک سری اسامی هستند که در انگلیسی شکل مفرد و جمع آنها یکی است. مثل sheep (گوسفند)، series (سری)، aircraft (هواپیما)، fish (ماهی)، deer (آهو، گوزن)، mea...

شناسه های مقدار یا تعداد | قسمت اول

در این قسمت از پادکست های مجموعه آموزشی لقمه های خوشمزه انگلیسی به شناسه های مقدار یا تعداد خواهیم پرداخت. شناسه مقدار یا تعداد یک کلمه یا یک عبارت اس...

دیدگاه‌های ارزشمند شما

برای ثبت نظر نیاز است که ابتدا وارد وبسایت شوید. در صورت عدم عضو ابتدا عضو وبسایت شوید
هنوز هیچ کامنتی ثبت نشده . شما اولین نفر باشید !