وبلاگ

- محلی برای خواندن جدید‌ترین روش‌های یادگیری زبان و نکات مهم آن

انواع کالوکیشن- قسمت دوم

Nouns and verbs: اسم ها و فعل ها: Notice how nouns and verbs often go together. The examples below are all to do with economics and business. توجه کنید که چگونه اسم ها و فعل ها با هم می آیند....

انواع کالوکیشن- قسمت اول

Adjectives and nouns: صفت ها و اسم ها:   صفت هایی هستند که عمدتاً با اسم های خاصی به کار می روند. به مثال های زیر توجه کنید. Jean always wears red or yellow or some other bright colo...

تعریف کالوکیشن

کالوکیشن دو یا چند کلمه را که اغلب اوقات همراه هم می آیند Collocation یا همایند می نامند. این ترکیب ها برای افراد انگلیسی­ زبان طبیعی و عادی است اما زبان آموزانی که انگلیسی یاد می گیرند باید تل...